ElmeriBOR

Flerradigt korn av toppklass
Elmeri är ett mycket rikt avkastande och stråstyvt flerradigt korn. Ganska sen mognad.

  Avkastning

  Elmeri är ett av de mest högavkastande flerradiga kornsorterna. Elmeri trivs mycket bra även på olika jordarter. I Boreals försök på sur jord har dess tolerans mot sura förhållanden varit mycket bra.

  Kvalitet

  Elmeris tusenkornsvikt och andel stora kärnor är mycket höga, hektolitervikten är tämligen hög. Proteinhalten ligger på samma nivå som hos andra sena sorter. Stärkelsehalten är mycket hög.

  Användning

  Elmeris skörd passar utmärkt för foderanvändning och stärkelseproduktion.

  Odlingsrekommendation

  Elmeri rekommenderas för zonerna I–IV.

  Växttid

  Elmeri är ett medelsent flerradigt korn.

  Strå

  Elmeri är ett mycket stråstyvt flerradigt korn. I officiella sortförsök har dess liggsädsprocent varit en av de lägsta.

  Sjukdomsresistens

  I officiella sortförsök har Elmeris resistens mot mjöldagg varit utmärkt. Resistensen mot kornets bladfläcksjuka har likaså varit mycket bra, det flerradiga sorturvalets bästa. Mot sköldfläcksjuka är Elmeri inte särskilt resistent.

  Ursprung och sorträttigheter

  Linjenummer Bor 00722
  På sortlistan 2009

  [Sortjämförelse]

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Mika Isolahti

  Mika Isolahti

  Växtförädlare

  Vallväxter, flerradigt korn
  040 027 6912
  mika.isolahti(at)boreal.fi