EverstiBOR

Mycket stråstyv, storkärnig och rikt avkastande flerradig korn
Mycket rikt avkastande flerradigt foder- och stärkelsekorn för hela kornodlingsområdet.

  Avkastning

  Eversti är ett mycket rikt avkastande flerradigt korn för alla odlingszoner. Inom odlingszon I är Everstis avkastning hög jämfört med andra flerradiga sorter. Jämfört med tvåradiga sorter inom odlingszonerna II och III har den gett högre avkastning än sena tvåradiga sorter.

  Kvalitet

  Eversti har mycket stora kärnor. Dess tusenkornsvikt hör till de högsta bland flerradiga korn och andelen stora kärnor är mycket hög. Hektolitervikten är något lägre än Kaarles. Proteinhalten är något högre än Kaarles. Everstis stärkelsehalt är hög.

  Användning

  Foder, stärkelse

  Odlingsrekommendation

  Rekommenderas för zonerna I, II, III och IV. Eversti tål också sura förhållanden.

  Växttid

  Eversti är ett sent korn. Växttiden i officiella sortförsök har varit cirka en halv dag längre än Torias och Kaarles.

  Strå

  Everstis strå är medellångt och mycket styvt. I officiella försök har liggsädsprocenten varit endast 2 %.

  Sjukdomsresistens

  I det stora hela är sjukdomsresistensen bra. Resistensen mot kornets bladfläcksjuka (av nät- och spottyp) är mycket bra samt mot mjöldagg och sköldfläcksjuka ganska bra. Den totala mängden bladfläcksjukor och fysiologiska fläckar har i officiella sortförsök varit bland de lägsta av flerradiga sorter.

  Ursprung och sorträttigheter

  Linjenummer Bor 10662
  På sortlistan 2017

  [Sortjämförelse]

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Mika Isolahti

  Mika Isolahti

  Växtförädlare

  Vallväxter, flerradigt korn
  040 027 6912
  mika.isolahti(at)boreal.fi