FennicaBOR

Odlingssäkert och stabilt maltkorn
Ytterst rikt avkastande och mycket odlingssäker sort för odling av maltkorn. Mycket bra sjukdomsresistens och styvt strå. Även den stabila mältningskvaliteten får tack.

  Avkastning

  Avkastningen hos Fennica hör till sorturvalseliten för maltkorn. Sorten har fått goda avkastningsresultat inom olika odlingszoner och under olika försöksår.

  Kvalitet

  Fennica har en för maltkorn typisk kärnkvalitet. Den har stora kärnor, hög sorteringsgrad och ganska låg proteinhalt. En bidragande faktor till att Fennica är säker att odla är att den producerar en högklassig skörd i mycket olika förhållanden.

  Användning

  Fennica har godkänts som ett officiellt maltkorn i Finland. I egenskap av en rikt avkastande och högklassig sort passar den också bra för produktion av foder- och stärkelsekorn.

  Odlingsrekommendation

  Fennica passar bäst för odling på ler- och mineraljordar som är i gott skick. Sorten har klarat sig bra även på sura jordar. Fennica rekommenderas för zonerna I, II och III.

  Växttid

  Fennica är ett tvåradigt maltkorn som mognar sent.

  Strå

  Fennica har en utmärkt stråstyrka. I officiella sortförsök är den en av de stråstyvaste tvåradiga sorterna med avseende på liggsädsprocent.

  Sjukdomsresistens

  Sjukdomsresistensen hos Fennica är i sin helhet mycket bra. Vid mätning av den totala mängden fläckar av kornets bladfläcksjukor har Fennica varit en av de friskaste sorterna i officiella försök.

  Fennica har en mycket bra resistens mot kornets bladfläcksjuka av nättyp, mot stråknäckare och bladfläcksjuka är resistensen typisk för tvåradiga korn. Med avseende på mjöldagg och sköldfläcksjuka har Fennica inte fullständig resistens. Sjukdomsbekämpning rekommenderas att utföras i enlighet med det verkliga behovet och det uppsatta avkastningsmålet.

  Ursprung och sorträttigheter

  Boreal Växtförädling Ab
  Linjenummer Bor 10035
  På sortlistan 2015

  [Sortjämförelse]

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Elina Nissilä

  Elina Nissilä

  Växtförädlare

  Maltkorn
  050 562 2908
  elina.nissila(at)boreal.fi