HarbingerBOR

Odlingssäker korn med god mältningskvalitet
Den mycket rikt avkastande sorten Harbinger är tack vare sitt styva strå och sin goda sjukdomsresistens en odlingssäker sort.

  Den mycket rikt avkastande sorten Harbinger är ett inhemskt maltkorn med ganska sen mognad. Sorten, som har förädlats för förhållandena i Finland, är tack vare sitt styva strå och sin goda sjukdomsresistens en odlingssäker sort. De kvalitetsegenskaper som är viktiga för maltkorn såsom stor kärnstorlek och låg proteinhalt är även som sig bör hos Harbinger. Tack vare de goda odlings- och kvalitetsegenskaperna har Harbinger godkänts som officiellt maltkorn i Finland.

  Avkastning

  Harbingers avkastningsförmåga är mycket bra. Med avseende på avkastning hör den till maltkornens elit. I officiella sortförsök har Harbinger trivts bra inom odlingszonerna I-III under alla försöksår. Även i praktiska odlingar har Harbinger visat sin skörde- och kvalitetspotential.

  Kvalitet

  Harbingers tusenkornsvikt, hektolitervikt samt andelen I+II –sortering är ganska höga. Proteinhalten är klart lägre än hos de flesta andra malt¬kornssorter. Harbingers skörd har fungerat bra även i mältnings- och bryggeriprocesser i industriell skala.

  Användning

  Mältning.

  Odlingsrekommendation

  Rekommenderas för zonerna I, II och III.

  Växttid

  Harbinger är ett tvåradigt korn med tämligen sen mognad. Dess växttid är densamma som Barkes eller Annabells.

  Strå

  Harbinger är marknadens stråstyvaste maltkorn. Strålängden är densamma som hos Scarlett eller NFC Tipple.

  Sjukdomsresistens

  Harbinger är helt resistent mot mjöldagg. Även resistensen mot kornets bladfläcksjuka är bra. Sjukdoms-bekämpning rekommenderas endast i enlighet med det verkliga behovet och det uppställda målet för avkastningen.

  Jordmån

  Harbinger passar bäst för odling på ler- och mineraljordar i gott skick. Som ett tvåradigt korn tål Harbinger väl även sura förhållanden.

  Ursprung och sorträttigheter

  Linjenummer Bor 03180
  På sortlistan 2009

  [Sortjämförelse]

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Elina Nissilä

  Elina Nissilä

  Växtförädlare

  Maltkorn
  050 562 2908
  elina.nissila(at)boreal.fi