HerttaBOR

Smältbar och smaklig
En kvalitetstimotej med mycket högt D-värde. Den lämpar sig för såväl tre som även två slåttrar. God avkastningsnivå och bra vinterhärdighet.

  Avkastning

  Hertta är en rikt avkastande timotej som producerar en speciellt bra skörd i första slåttern. Hertta är en relativt sen sort, vars smältbarhet sjunker långsamt i första slåttern. Andra slåtterns skörd är mycket bladrik och kvalitetsmässigt överlägsen jämfört med övriga timotejsorters.

  Sortens kombination av ett bra D-värde och en hög halt av smältbar fiber garanterar en hög produktion såväl för mjölkkor som för köttboskap.

  Användning

  Hertta passar bäst till ensilageanvändning, men även bra till bete eller torrhöproduktion. Sorten kan odlas som ett rent bestånd, men det rekommenderas att utöka blandningen med t.ex. 20–30 % ängssvingel och lite rödklöver.

  Vinterhärdighet

  Hertta klarar riktigt bra av köld och utvintringssvampar. Dessutom hör sortens härdighet mot isbränna till eliten av sorturvalet för vallväxter.

  Odlingsrekommendation

  Lämpar sig för odling i hela Finland, dvs. inom zonerna I–V. Sorten trivs bra på alla jordarter.

  Ursprung och sorträttigheter

  Linjenummer: Bor 0504
  På sortlistan: År 2017

  [Sortjämförelse]

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Pertti Pärssinen

  Pertti Pärssinen

  Växtförädlare

  Vallväxter, ärt, bondböna
  040 540 9195
  pertti.parssinen(at)boreal.fi