IirisBOR

Toppkvalitet för produktion av livsmedelshavre
Högklassig och rikt avkastande havresort med sen mognad. Stor och tunnskalig kärna och hög hektolitervikt. Kvaliteten säkras av ett mycket styvt strå.

  Avkastning

  Iiris är rikt avkastande sort, den är lika rikt avkastande sort som Belinda. Iiris har klarat sig bra inom produktions¬området för havre med sen mognad och tack vare sitt styva strå även på lättare jordarter.

  Kvalitet

  Kärnkvaliteten hos Iiris är utmärkt. Kärnan är tunn, vitskalig och mycket stor. Iiris utbytesprocent har också i förädlarförsök legat på en mycket god nivå. Iiris hektolitervikt hör till de bästa bland de sena livsmedelshavresorterna. Iiris proteinhalt är bl. a. högre än Belindas.

  Användning

  Tack vare de mycket stora kärnorna, den höga hektolitervikten och låga skalhalten är Iiris skörd mycket lämplig som råvara för livsmedelsindustrin samt som exporthavre och den är utmärkt även för foderanvändning.

  Odlingsrekommendation

  Rekommenderas för zonerna I–III.

  Växttid

  Med avseende på växttid mognar Iiris sent, den behöver nästan lika lång växt¬tid som sorten Belinda.

  Strå

  Iiris har ett tämligen kort strå och den är en klart stråstyvare sort än många andra sena livsmedelshavresorter.

  Sjukdomsresistens

  På basis av observationer i homogena förhållanden har Iiris resistens mot havrens bladfläcksjuka varit god. Betning av utsäde och sjukdoms¬bekämpning behövs om havre odlas ensidigt och i synnerhet vid direktsådd.

  Jordmån

  Iiris lämpar sig för odling på alla jord-arter. Tack vare sitt styva strå har Iiris klarat sig mycket bra på mulljordar. I mycket frodiga bestånd garanterar användningen av tillväxtreglerande medel en skörd av hög kvalitet.

  Ursprung och sorträttigheter

  Linjenummer Bor 04093
  På sortlistan 2010

  Sortjämförelse

  Officiella sortförsök 2011 – 2018
  (M) = Kontroll

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Leena Pietilä

  Leena Pietilä

  Växtförädlare

  Havre, potatis
  040 540 9194
  leena.pietila(at)boreal.fi