InkeriBOR

Högklassig och härdig ängssvingelsort med ytterst hög avkastning

  Avkastning

  Inkeri är en rikt avkastande ängssvingelsort. Avkastningsnivån har visat sig hög såväl i den första slåttern som i återväxtskörden. Inkeri producerar skörd jämnt och säkert inom alla zoner och på alla jordarter. Den säkra avkastningen har varit bra även då vallen blir äldre.

  Kvalitet

  Kvaliteten hos Inkeri är i toppklass med avseende på såväl smältbarhet som även proteinhalt. Inkeri har något senare vippgångstidpunkt än andra ängssvingelsorter och därför sjunker smältbarheten senare än hos andra sorter.

  Vinterhärdighet

  Vinterhärdigheten hos Inkeri har varit sorturvalets bästa. Betydande utvintringsskador har inte förekommit ens efter svåra vintrar.

  Användningsändamål

  Vallfoder

  Odlingsrekommendation

  Rekommenderas för zonerna I–V.

  Ursprung och sorträttigheter

  Boreal Växtförädling Ab
  På sortlistan 2003

  [Sortjämförelse]

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Mika Isolahti

  Mika Isolahti

  Växtförädlare

  Vallväxter, flerradigt korn
  040 027 6912
  mika.isolahti(at)boreal.fi