JaarliBOR

Toppkvalitet för bakning
Rikt avkastande sort med stora kärnor. Ganska hög proteinhalt, goda falltalsegenskaper och utmärkt glutenkvalitet.
  • Nyhet

Avkastning

Jaarli är en av de mest rikt avkastande vårvetesorterna av huvudtyp. För kvalitetsegenskapernas del passar den utmärkt som kvarnvetesort inom huvudområdet för veteodling.

Kärnan hos Jaarli är mycket stor, i samma storleksklass som hos sorter med senare mognad. Även hektolitervikten hos Jaarli ligger på en högre nivå än hos andra sorter av huvudtyp. Ganska hög proteinhalt, goda falltalsegenskaper och utmärkt glutenkvalitet gör sitt för att förbättra Jaarlis användbarhet i kvarnindustrin.

Användning

Jaarli passar utmärkt till kvarnanvändning på basis av såväl kärnegenskaperna, proteinhalten som glutenkvaliteten.

Odlingsrekommendation

Jaarli har klarat sig bra inom hela odlingsområdet för vårvete till och med i Södra Österbotten. Den passar för odling på alla jordarter, men har producerat de bästa skördarna på grova mineraljordar. Jaarli rekommenderas för odlingszonerna I, II och III.

Växttid

Med avseende på växttid är Jaarli en sort av huvudtyp.

Strå

Jaarlis strå är medellångt och stråstyvt.

Sjukdomsresistens

Sjukdomsresistensen hos Jaarli hör till de bästa bland huvudtypens sorter. Såväl vårvetets bladfläcksjuka som brunfläcksjuka har förekommit i mindre utsträckning hos Jaarli än hos andra sorter. Även angrepp av gulrost har varit mycket ringa hos Jaarli.

Trots god sjukdomsresistens har sjukdomsbekämpning gett en betydande skördeökning hos Jaarli. Även hektolitervikten har stigit och andelen förkrympta kärnor har minskat tack vare sjukdomsbekämpning.

Ursprung och sorträttigheter

Boreal Växtförädling Ab
Linjenummer: Bor 12664
På sortlistan: 2017

[Sortjämförelse]

 

Sortrepresentant

Ytterligare information

Mika Hyövelä

Mika Hyövelä

Växtförädlare

Vårvete
040 763 5066
mika.hyovela(at)boreal.fi