JulietBOR

Rikt avkastande rybssort
Vårrybsen Juliet är en rikt avkastande vårrybssort, vars oljehalt är mycket hög.

  Avkastning

  I officiella sortförsök har Juliet visat sig vara en vårrybssort med särskilt hög avkastningsförmåga. Dess avkastning har inom alla odlingsoner hört till de bästa av vårrybssorter och inom odlingszonerna II och III har den varit den rybssort som har haft den högsta avkastningsförmågan.

  Kvalitet

  Oljehalten i fröet hos vårrybsen Juliet är bland de högsta av dagens sorturval och oljeskörden är den största bland sorterna på marknaden. Klorofyllhalten hos Juliet är karaktäristiskt för rybs låg och fröstorleken samt proteinhalten ligger på medelnivån för dagens sorturval.

  Stjälk

  Juliet har god härdighet mot liggväxt.

  Användningsändamål

  Växtoljeindustrin.

  Odlingsrekommendation

  Rekommenderas för zonerna I–IV. Juliet har trivts bra på alla jordarter.

  Ursprung och sorträttigheter

  Boreal Växtförädling Ab
  Linjenummer Bor 04567
  På sortlistan 2010

  Sortjämförelse

  Officiella sortförsök 2015 – 2022, px.luke.fi
  (M) = Kontroll

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Anu Väinölä

  Anu Väinölä

  Växtförädlare

  Oljeväxter
  050 455 2819
  anu.vainola(at)boreal.fi