JymyBOR

Högklassig matärt
Mycket rikt avkastande grönfröig ärtsort. God kokningskvalitet samt hög proteinhalt.

  Avkastning

  Jymy är en mycket rikt avkastande ärt som har grönt frö. Fröstorleken är ganska liten och därför torkar fröet snabbt såväl på åkern som i torken. Sålunda går fröet inte heller så lätt sönder under skörden. En liten fröstorlek minskar också behovet av utsäde.
  Jymy har god kokningskvalitet och sorten passar mycket väl för produktion av matärt. Jymy har också hög proteinhalt och hög proteinskörd, varför den även är ett bra val för produktion av foderärt.

  Användning

  Jymy passar bra såväl som matärt som till foderanvändning.

  Odlingsrekommendation

  Rekommenderas för zonerna I–III.

  Växttid

  Med avseende på växttid är Jymy en tidig sort och passar bra för odling i finländska förhållanden.

  Stjälk

  Jymys stjälkstyrka är bra. En styv och ganska lång stjälk underlättar skörden och minskar förlusterna vid tröskning.

  Ursprung och sorträttigheter

  Boreal Växtförädling Ab
  Linjenummer: Bor 03009

  [Sortjämförelse]

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Pertti Pärssinen

  Pertti Pärssinen

  Växtförädlare

  Vallväxter, ärt, bondböna
  040 540 9195
  pertti.parssinen(at)boreal.fi