KaarleBOR

Stråstyv favoritkorn
Hög avkastningspotential, god stråstyrka och utmärkt sjukdomsresistens.

  Kaarles mycket höga avkastningspotential, goda stråstyrka och utmärkta sjukdomsresistens för med sig ett klart tilläggsvärde i odlingen av flerradigt korn. Kaarle är ett intressant och odlingssäkert alternativ även inom de sydliga odlingsområdena för korn, där det traditionellt har odlats tvåradiga sorter. En mycket stor kärnstorlek och tämligen hög stärkelsehalt gör sorten till en mycket intressant kandidat för stärkelsekorn.

  Avkastning

  Kaarle har ganska hög avkastningen bland flerradiga korn på marknaden. Den klarar sig också med avseende på avkastning mot största delen av de tvåradiga sorterna. Kaarle har trivts utmärkt under olika år och inom alla odlingszoner. Den anpassar sig bra även till olika jordarter. De största skillnaderna i avkastning till Kaarles fördel jämfört med andra sorter har uppkommit på mineraljordar och lerjordar.

  Kvalitet

  Kaarle är en mycket storkärnig sort. Dess genomsnittliga tusenkornsvikt är hög. Även andelen stora kärnor (> 2,5 mm) har såväl i officiella sortförsök som i Boreals förädlarförsök varit mycket hög. Hektolitervikten ligger på samma nivå som hos de flesta andra sena flerradiga sorter. Som en sort med ytterst hög avkastning är proteinhalten ganska låg, men Kaarles producerade proteinskörd per hektar hör till sorturvalets högsta.

  Kaarle lämpar sig utmärkt för produktion av foderkorn och är även ett potentiellt stärkelsekorn.

  Växttid

  Kaarle är en flerradig sort med sen mognad, som rekommenderas i första hand för zonerna I-IV.

  Strå

  Kaarles strå är mycket styvt. Dess liggsäds-procent har i officiella sortförsök varit mycket låg. Kaarles strå är något längre än de flesta andra kornsorters.

  Sjukdomsresistens

  Kaarles sjukdomsresistens är i det stora hela mycket bra. Den totala mängden bladfläck-sjukor och fysiologiska fläckar i officiella försök har varit lägre än hos någon annan kornsort. Resistensen mot kornets bladfläcksjuka samt sköldfläcksjuka är utmärkt och resistensen mot mjöldagg är måttlig. Stråknäckare och bladfläcksjuka har hos Kaarle förekommit i mindre grad än hos kornsorter i medeltal.

  Ursprung och sorträttigheter

  Linjenummer Bor 10661
  På sortlistan 2014

  [Sortjämförelse]

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Mika Isolahti

  Mika Isolahti

  Växtförädlare

  Vallväxter, flerradigt korn
  040 027 6912
  mika.isolahti(at)boreal.fi