KarolinaBOR

Rikt avkastande, härdig och högklassig

  Avkastning

  Avkastningsnivån hos Karolina har i försök varit över 10 % högre än hos de ängssvingelsorter som allmänt odlas och Karolina har visat en god avkastningsförmåga även i krävande förhållanden.

  Karolina repar sig snabbt efter slåtter och dess återväxtförmåga är mycket bra. Särskilt i torra tillväxtförhållanden producerar rörsvingeln Karolina goda skördar jämfört med ängssvingel.

  Avkastningsnivån hos Karolina hålls hög från år till år bättre än hos ängssvingelsorter.

  Kvalitet

  Karolinas D-värde har i den första slåttern legat på nivån för ängssvingelsorter. I den andra och tredje slåttern har Karolinas D-värde varit något lägre än de bästa ängssvingelsorternas, men vanligtvis bättre än andra rörsvingelsorters. Det rekommenderas att den första slåttern av rörsvingel utförs då vippgången börjar.

  Användning

  Sortens tillväxtsätt gör den lämplig som både ensilagefoderväxt och betesväxt. För rörsvingel rekommenderas samma odlingsteknik som för ängssvingel.

  Odlingsrekommendation

  Rekommenderas för zonerna I–V.

  Vinterhärdighet

  Vinterhärdigheten hos Karolina är bra, den bästa bland rörsvingelsorter. Sorten är lämplig för odling i hela Finland och har trivts bra även i Lappland inom odlingszon V. Härdigheten syns bra i avkastningen – i försök har sorten varit som bäst i 2:a och 3:e årets vallar.

  Ursprung och sorträttigheter

  Linjenummer Bor 86218
  På sortlistan 2005

  [Sortjämförelse]

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Mika Isolahti

  Mika Isolahti

  Växtförädlare

  Vallväxter, flerradigt korn
  040 027 6912
  mika.isolahti(at)boreal.fi