KlaaraBOR

En vinterhärdig och rikt avkastande ängssvingelsort

  Avkastning

  Avkastningsförmågan hos Klaara är hög. I officiella sortförsök med vall av olika ålder och inom olika odlingszoner har dess torrsubstansskörd varit mycket konkurrenskraftig jämfört med de andra ängssvingelsorterna i försöken. I synnerhet skörden av första slåttern har hos Klaara varit högre jämfört med andra ängssvingelsorter.

  Kvalitet

  Foderkvaliteten hos Klaara är i likhet med andra ängssvingelsorter bra. Skördens energivärde mätt med D-värdet har i officiella sortförsök varit högt vid alla slåtteromgångar.

  Användning

  Fodervall

  Odlingsrekommendation

  Rekommenderas för zonerna I–V.

  Vinterhärdighet

  Vinterhärdigheten hos Klaara är av toppklass. Utvintringen hos den är i officiella sortförsök den lägsta bland sorturvalet för ängssvingel.

  Ursprung och sorträttigheter

  Linjenummer Bor 20202
  På sortlistan 2011

  [Sortjämförelse]

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Mika Isolahti

  Mika Isolahti

  Växtförädlare

  Vallväxter, flerradigt korn
  040 027 6912
  mika.isolahti(at)boreal.fi