KontuBOR

Proteinhaltig klassiker
En tidig bondbönsort för proteinfoderproduktion.

  Avkastning

  Den vanligaste avkastningsnivån för bondbönan Kontu har i försök legat på 3 500–4 000 kg/ha.

  Bestånd

  Stängeln hos bönan Kontu är styv och lägger sig sällan. Beståndets höjd är 70–110 cm.

  Kvalitet

  Tusenkornsvikten har i försök varit 340 g. Fröets färg är vit, vid långvarig lagring brun. Proteinhalten är hög och varierar i försök mellan 27 och 30 procent.

  Växttid

  Kontu är en tidig bondbönsort. I försök har växttiden varit 114 dagar i medeltal för åren 1995–1996, dvs. i klass med sena ärtsorter.

  Användning

  Bondböna används till utfodring av nötkreatur och svin.

  Odlingsrekommendation

  Kontu är ett utmärkt alternativ för proteinfoder-produktion i Södra Finland, odlingszonerna I-II. Tidig sådd är nödvändig för att garantera mognad.

  Sortförsök

  Kontu har varit med i förädlarens egna försök allt sedan 1986. Det officiella försöksskedet i Finland skedde under åren 1995–1996.

  Kvävefixering

  På hårda ler- och mjäljordar kan start-kväve 30–40 kg/ha ges. För övrigt behövs ingen kvävegödsling, eftersom den biologiska kvävefixeringen är kraftig. Behovet av kalium- och fosforgödsel är likadant som hos foderspannmål.

  Växtsjukdomar

  Sortens resistens mot gråmögel och bladfläcksjuka är ganska bra.

  Ursprung och sorträttigheter

  På sortlistan 1997.
  Linjenummer Bor 61437

  [Sortjämförelse]

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Pertti Pärssinen

  Pertti Pärssinen

  Växtförädlare

  Vallväxter, ärt, bondböna
  040 540 9195
  pertti.parssinen(at)boreal.fi