KreiviBOR

Falltal av högsta kvalitet
Kreivi lämpar sig utmärkt för produktion av kvarnvete inom hela odlingsområdet för vårvete.

  Avkastning

  Kreivi är ett rikt avkastande vårvete av huvudtyp. I officiella sortförsök har Kreivis avkastningsnivå varit av samma klass som de sorter som mognar två dagar senare.

  Kvalitet

  Kreivis marknadsmässiga kvalitet ligger på en bra nivå. Dess kärnstorlek är genomsnittlig och hektolitervikten är hög. Proteinhalten ligger på den sedvanliga nivån för huvudtypens vårvetesorter. Falltalsegenskaperna hos Kreivi är av högsta kvalitet.

  Kvalitetsmässigt avviker Kreivis gluten från de konventionella kvarnvetesorterna genom att det förbättrar degens knådningsstabilitet och elasticitet.

  Växttid

  Med avseende på växttid är Kreivi ett vårvete av huvudtyp och passar bra för odling inom hela produktionsområdet för vårvete. I officiella sortförsök har växttiden hos Kreivi legat i samma klass som hos Quarna.

  Strå

  Med avseende på strålängd är Kreivi ett medellångt vårvete. Den är dock en mycket stråstyv sort.

  Ursprung och sorträttigheter

  Linjenummer Bor 09026
  På sortlistan 2015

  [Sortjämförelse]

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Mika Hyövelä

  Mika Hyövelä

  Växtförädlare

  Vårvete
  040 763 5066
  mika.hyovela(at)boreal.fi