LoviisaBOR

Protein i styv stjälk
Rikt avkastande, stjälkstyv, gulfröig ärt för inhemsk proteinproduktion. God foderkvalitet.
  • Nyhet

Avkastning

Den gulfröiga proteinfoderärten Loviisa ger hög avkastning även i varierande tillväxtförhållanden. Dess foderkvalitet är god och fröets storlek ligger på medelnivån för hela sorturvalet.

Användning

Sorten passar mycket bra till produktion av proteinfoder.

Odlingsrekommendation

Loviisa rekommenderas för zonerna I–III. Den passar särskilt bra på lerjordar, men ger också goda skördar även på grövre jordarter. I Boreals egna fleråriga försök har Loviisa trivts särskilt bra i Österbotten.

Växttid

Med avseende på växttid mognar sorten tämligen tidigt.

Stjälk

Med avseende på stjälk är Loviisa en mycket härdig sort.

Ursprung och sorträttigheter

Linjenummer: Bor 09093
På sortlistan: 2018

[Sortjämförelse]

Sortrepresentant

Ytterligare information

Pertti Pärssinen

Pertti Pärssinen

Växtförädlare

Vallväxter, ärt, bondböna
040 540 9195
pertti.parssinen(at)boreal.fi