MatildaBOR

Ytterst rikt avkastande matärt
Matilda är en ytterst rikt avkastande grönfröig ärtsort, som passar både som matärt och till produktion av proteinfoder. Kokningskvaliteten är utmärkt.
  • Nyhet

Avkastning

Matilda är en ytterst rikt avkastande ärtsort. Dess kokningskvalitet är utmärkt och uppfyller sålunda kokförsökskraven väl. Proteinhalten och fröstorleken hos Matilda ligger på medelnivån.

Användning

Sorten passar både som matärt och till produktion av proteinfoder.

Odlingsrekommendation

Sorten lämpar sig särskilt bra för lerjordar, men producerar höga skördar även på grövre jordarter. Matilda rekommenderas för zonerna I–III.

Växttid

Med avseende på växttid mognar Matilda senare än genomsnittet av sorturvalet.

Stjälk

Med avseende på stjälk är Matilda en ganska härdig, modern sort.

Ursprung och sorträttigheter

Linjenummer: Bor 09035
På sortlistan: 2018

[Sortjämförelse]

Sortrepresentant

Ytterligare information

Pertti Pärssinen

Pertti Pärssinen

Växtförädlare

Vallväxter, ärt, bondböna
040 540 9195
pertti.parssinen(at)boreal.fi