MeeriBOR

Tidig havre med stora kärnor
En tidig, men mycket rikt avkastande havre. Stora kärnor och utmärkt kärnkvalitet.

  Avkastning

  Meeri är en tidig, men mycket rikt avkastande havre. I raden av tidiga havresorter är den en mycket konkurrenskraftig avkastningsproducent. Särskilt på mulljordar har Meeri producerat utmärkta skördar.

  Kvalitet

  Kärnkvaliteten hos Meeri är utmärkt och passar mycket bra som råvara för livsmedelsindustrin samt export. Tusenkornsvikten är hög bland de tidiga havresorterna och i kärnsstorlek når den upp till en bättre nivå än även flera senare sorter. Andelen små kärnor i skörden av Meeri har varit liten och även hektolitervikten är hög.

  Proteinhalten är i förhållande till avkastningsnivån bra. Kärnan är vit och skalet tämligen tunt. Fetthalten hos Meeri stiger inte till för hög med tanke på livsmedelsanvändning, så även detta talar för att produktionen styrs mot råvara för livsmedelsindustrin och export.

  Användningsändamål

  Skörden av Meeri passar utmärkt till kvarnhavre och export, men även till foderhavre.

  Odlingsrekommendation

  Rekommenderas för zonerna I, II, III och IV.

  Växttid

  Meeri är en av de tidigaste havresorterna på marknaden.

  Strå

  Stråstyrkan hos Meeri är bra. Strået är lika långt som hos Akseli. I Boreals odlingstekniska försök på mullhaltiga jordar har Meeri dragit nytta av behandling med tillväxtregulator, behandlingen har höjt avkastningen och inverkat positivt även på tusenkornsvikten.

  Sjukdomsresistens

  Sjukdomsresistensen hos Meeri ligger på medelnivån för tidiga havresorter. Betning av utsäde och besprutning för att bekämpa sjukdomar behövs, om havre odlas ensidigt och särskilt vid direktsådd.

  Jordmån

  Meeri lämpar sig för odling på alla jordarter. Tack vare det styva strået trivs Meeri utmärkt på de mullhaltiga och organiska jordarna inom huvudproduktionsområdet för havre. I mycket frodiga bestånd säkerställs en skörd av god kvalitet genom att använda tillväxtreglerande medel.

  Ursprung och sorträttigheter

  Linjenummer Bor 07015
  På sortlistan 2012

  [Sortjämförelse]

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Leena Pietilä

  Leena Pietilä

  Växtförädlare

  Havre, potatis
  040 540 9194
  leena.pietila(at)boreal.fi