NellaBOR

Kvalitet för industriell användning
Nella är en av de mest rikt avkastande tidiga havresorterna och den passar utmärkt för användning inom kvarnindustrin med avseende på kvalitet. Speciellt för Nella är bra kärnstorlek och sorteringsgrad.

  Avkastning

  Nella är en av de mest rikt avkastande havresorterna i sin växttidsklass. Nellas kärnstorlek och kärnstorleksfördelning fyller väl kvarnindustrins krav. Nella är tunnskalig och skalet lossnar bra. Kärnan är vit.

  Användning

  Nella är lämplig som kvarnhavre, för export och för foderanvändning.

  Växttid

  Nella är en tidig havresort.

  Strå

  Nella är en stråstyv sort. Dess strå är ganska långt.

  Sjukdomsresistens

  Resistensen mot havrens bladfläcksjuka hos Nella hör till de bästa bland tidiga havresorter. Enligt Boreals egna Fusarium-tester är Nella inte särskilt känslig för ansamling av toxiner. Betning av utsäde och sjukdomsbekämpning behövs om havre odlas ensidigt och i synnerhet vid direktsådd. God odlingspraxis minskar risken för toxiner.

  Odlingsrekommendation

  Nella passar för odling på alla jordarter. Särskilt bra har Nella klarat sig på ler- och mineraljordar. I ett väl bestockat tätt bestånd säkerställer användning av tillväxtreglerande medel en högklassig skörd. Då användning av tillväxtreglerande medel övervägs, är det bra att utreda användningsändamålet för skörden samt de rekommendationer och begränsningar som köparen av skörden har. Nella rekommenderas för odlingszonerna I, II, III och IV.

  Ursprung och sorträttigheter

  Boreal Växtförädling Ab
  Linjenummer: Bor 11060
  På sortlistan: 2018

  [Sortjämförelse]

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Leena Pietilä

  Leena Pietilä

  Växtförädlare

  Havre, potatis
  040 540 9194
  leena.pietila(at)boreal.fi