OivaBOR

Utmärkt kvarnhavre
Oiva är en mycket högklassig och rikt avkastande sort som passar utmärkt för produktion av kvarnhavre. Ett styvt strå garanterar kvaliteten hos Oiva.

  Avkastning

  Med avseende på växttid är Oiva en mycket rikt avkastande havre. Tack vare växttiden och det styva strået har Oiva klarat sig utmärkt inom zonerna II och III och producerat goda skördar. Oiva passar för odling på alla jordarter.

  Kvalitet

  Skördens kvalitet hos havren Oiva är utmärkt. Sorten passar sålunda mycket bra som råvara för livsmedelsindustrin. Tusenkornsvikten är tillräcklig, varför andelen kärnor under 2 mm av skörden är liten. Oivas hektolitervikt är en av de bästa bland havresorterna. Den vitkärniga Oiva är en av sorterna med det tunnaste skalet. Proteinhalten är i förhållande till avkastningsnivån bra och fetthalten är relativt låg.

  Användningsändamål

  Oiva är en utmärkt sort som kvarnhavre och för export.

  Odlingsrekommendation

  Rekommenderas för zonerna I,II och III.

  Växttid

  Med avseende på växttid är Oiva en ganska sen sort, men mognar 2-3 dagar tidigare än flera andra sena sorter. Den värmesumma som behövs för Oivas mognad är 988°C, vilket är 35°C lägre än för Belinda.

  Strå

  Oiva är mycket stråstyv och strålängden är lika som för Belinda. På jordarter som rekommenderas för produktion av livsmedelshavre är risken för liggsäd liten. Vid odling på mycket mullhaltiga eller organiska jordar garanterar användningen av tillväxtregulatorer skörden och kvaliteten.

  I Boreals odlingstekniska försök ökade bekämpning av sjukdomar (rost) i någon mån avkastningen hos Oiva. Sjukdomsbekämpningen hade en positiv effekt även på hektolitervikten.

  Sjukdomsresistens

  Sjukdomsresistensen hos havren Oiva ligger på medelnivån för havresorter. Betning av utsäde och bekämpningsbesprutning av sjukdomar behövs, om havre odlas ensidigt och i synnerhet vid direktsådd.

  Jordmån

  Oiva passar för odling på alla jordarter.

  Ursprung och sorträttigheter

  Linjenummer Bor 09056
  På sortlistan 2017

  [Sortjämförelse]

   

   

   

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Leena Pietilä

  Leena Pietilä

  Växtförädlare

  Havre, potatis
  040 540 9194
  leena.pietila(at)boreal.fi