PerttuBOR

Högklassig havre även för specialanvändning
En rikt avkastande sort som kvalitetsmässigt passar utmärkt till kvarnhavrens råvaruproduktion. Tack vare sin relativt höga betaglukanhalt lämpar sig Perttu även för produktion av grynhavre.

  Avkastning

  Med avseende på avkastning hör Perttu till de bästa bland tidiga havresorter. Med sin avkastning höjer sorten tidiga havresorters konkurrenskraft i förhållande till senare sorter.

  Kvaliteten hos Perttu är stabilt bra. Tusenkornsvikten hör till de bästa bland tidiga sorter. Andelen kärnor under 2 mm av skörden är relativt liten. Hektolitervikten är bra. Fett- och betaglukanhalterna hos Perttu är bättre än medeltalet. Perttu är tunnskalig och i Boreals egna skalningsförsök har skalet lossnat bra. Kärnan är vit.

  Användning

  Perttu är lämplig som kvarnhavre, för export och som foderhavre.

  Odlingsrekommendation

  Perttu är lämplig för odling på alla jordarter. Särskilt bra har Perttu klarat sig på lerjordar. Perttu har ett ganska frodigt växtsätt, varför användning av tillväxtreglerande medel i väl bestockade täta bestånd säkerställer en skörd av hög kvalitet. Då användning av tillväxtreglerande medel övervägs, är det bra att utreda användningsändamålet för skörden samt de rekommendationer och begränsningar som köparen av skörden har. Perttu rekommenderas för odlingszonerna I, II, III och IV.

  Växttid

  Perttu är en havresort med tidig mognad.

  Strå

  Perttu är en stråstyv sort. Dess strå är ganska kort.

  Sjukdomsresistens

  Sjukdomsresistensen hos Perttu hör till de bästa bland tidiga havresorter. Enligt Boreals egna Fusarium-tester är Perttu inte särskilt känslig för ansamling av toxiner. Betning av utsäde och sjukdomsbekämpning behövs om havre odlas ensidigt och i synnerhet vid direktsådd. God odlingspraxis minskar risken för toxiner.

  Ursprung och sorträttigheter

  Linjenummer: Bor 12071
  På sortlistan 2018

  [Sortjämförelse]

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Leena Pietilä

  Leena Pietilä

  Växtförädlare

  Havre, potatis
  040 540 9194
  leena.pietila(at)boreal.fi