QuarnaBOR

Vårvete av toppkvalitet
Kvalitetsvete med stora kärnor. Mycket hög proteinhalt och utmärkt glutenkvalitet.

  Avkastning

  Quarna är en tämligen rikt avkastande sort. Avkastningsnivån hos Quarna är i samma klass som hos Anniina. Inom odlingszon I har Quarna producerat en nästan lika stor skörd som den betydligt senare Zebra.

  Kvalitet

  Fördelarna hos Quarna kommer bäst fram i dess kvalitetsegenskaper. Kärn-egenskaperna hos Quarna är goda: kärnstorleken är större än medeltalet och hektolitervikten är hög. Proteinhalten hos Quarna är mycket hög, nästan på Anniinas nivå. Även falltalsegenskaperna hos Quarna är utmärkta. Vid provbakning har glutenkvantiteten hos Quarna varit stor och dess förhållande till proteinhalten har varit på den nivå som kvarnarna presenterar. Glutenkvaliteten hos Quarna är utmärkt.

  Odlingsrekommendation

  Quarna är lämplig för odling inom den huvudsakliga odlingszonen för vete. På grund av det korta strået förekommer torkkänslighet hos Quarna, varför sorten inte rekommenderas för förtorkande skiften.

  Växttid

  Quarna är en ganska tidig sort. Quarnas växttid möjliggör en utbredd odling av den, till och med i Österbotten.

  Strå

  Quarnas strå är kort och ganska härdigt mot liggsäd.

  Sjukdomsresistens

  Mjöldagg har förekommit ganska litet hos Quarna och dess resistens mot mjöldagg är i Anniinas klass. Quarnas resistens mot bladfläcksjukdomar ligger på medelnivå.

  Ursprung och sorträttigheter

  På sortlistan 2008

  Sortjämförelse

  Officiella sortförsök 2011 – 2018
  (M) = Kontroll

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Mika Hyövelä

  Mika Hyövelä

  Växtförädlare

  Vårvete
  040 763 5066
  mika.hyovela(at)boreal.fi