ReettaBOR

Mycket rikt avkastande inhemsk råg
En högklassig och mycket odlingssäker finländsk sort, som lämpar sig utmärkt för odling inom hela produktionsområdet för råg.

  Avkastning

  I officiella sortförsöks genomsnittsresultat har Reetta gett betydligt bättre avkastning än de gamla populationssorterna.

  Kvalitet

  Reettas hektolitervikt är mycket hög. Falltalsegenskaperna är goda och proteinhalten i relation till skördens kvantitet hög. Reettas kärna är ganska liten.

  Användningsändamål

  Livsmedel, ekoodling.

  Odlingsrekommendation

  Reetta rekommenderas för zonerna I–III. Reetta har i försök klarat sig mycket bra inom alla odlingszoner, såväl på grova mineraljordar som på lerjordar, inom snörika och snöfattiga områden. Tack var sin utmärkta vinterhärdighet och goda härdighet mot liggsäd passar Reetta också bra i ekoproduktion.

  Strå

  Strålängden hos Reetta är kortare än hos de gamla populationssorterna och stråstyrkan är klart bättre.

  Vinterhärdighet

  Vinterhärdigheten hos Reetta är mycket bra. Reettas härdighet mot snömögel är god.

  Växtskydd

  Utsädet bör betas med ett betningsmedel som har effekt på snömögel. Inom snörika områden lönar det sig att bespruta frodiga broddbestånd mot snömögel i slutet av växtperioden.

  Ursprung

  Linjenummer Bor 03001
  På sortlistan 2009

  [Sortjämförelse]

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Sanna Grönroos

  Sanna Grönroos

  Växtförädlare

  Råg
  050 590 4090
  sanna.gronroos(at)boreal.fi