RepekkaBOR

Ett tidigt specialmaltkorn för nordliga tillväxtförhållanden
I sorten, som har utvecklats genom samarbete mellan Viking Malt och Boreal, har goda odlingsegenskaper och de specialegenskaper som den industri som använder skörden behöver förenats.

  Avkastning

  Repekka är ett för nordliga tillväxtförhållanden förädlat specialmaltkorn, i vilket tidig mognad och hög avkastning förenas. Med avseende på växttid mognar den tidigare än någon annan av basmaltkornssorterna. Avkastningsnivån hos Repekka når upp till nivån för de dominerande sorterna av basmaltkornssorterna. Kärnstorlek, hektolitervikt och andelen stora kärnor ligger på acceptabel nivå.

  Typiskt för specialmaltkorn skiljer sig Repekkas kvalitetsprofil från basmaltkornssorterna med avseende på proteinhalt och särskilt med avseende på processkvalitet.

  Användning

  Repekka är lämplig för mältning. Produktion av sorten sker som kontraktsodling med Viking Malt.

  Odlingsrekommendation

  Repekka passar bra för odling på olika jordarter inom hela produktionsområdet för maltkorn. Sorten tål även sura förhållanden. Repekka rekommenderas för odlingszonerna I och II.

  Strå

  Ett exceptionellt styvt strå gör Repekka säker att odla.

  Sjukdomsresistens

  Repekka har bra sjukdomsresistens speciellt mot blad- och sköldfläcksjuka.

  Ursprung och sorträttigheter

  Boreal Växtförädling Ab
  Linjenummer Bor 12015
  På sortlistan 2016

  [Sortjämförelse]

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Elina Nissilä

  Elina Nissilä

  Växtförädlare

  Maltkorn
  050 562 2908
  elina.nissila(at)boreal.fi