RetuBOR

Rikt avkastande rörsvingel för odling i hela Finland

  Retu-rörsvingel klarar av att producera rikliga torrsubstansskördar även under torra växtförhållanden. Sorten har visat sig även vara vinterhärdig och såtillvida lämplig för odling i hela landet. Det producerade ensilage- och vallfodret har till kvaliteten inte avvikit från ängssvingelns kvalitet.

  Växttid

  Retu har varit med i de officiella sortförsöken med ängssvingel och har där visat sig ha en kraftigare tillväxt än ängssvingelsorterna. Skillnaden i avkastning har varit 10-20%. Förmågan att kunna producera en högre avkastning är speciellt påtaglig på torrare marker. Till Retus egenskaper höräven en speciellt snabb tillväxtstart efter skörd. Genom sitt växtsätt är sorten lämplig både som ensilage- och vallväxt.

  Härdighet

  Sorten är mycket vinterhärdig och klarar sig bra även i Lappland, inom växtzon V. Härdigheten avspeglas i avkastningen – bästa resultat i försöken har sorten gett i 2 och 3 årets vall.

  Foderkvalitet

  Retus kvalitet har undersökts på anstalten för husdjursforskning i Viik. 1 utförda matningsförsök har man inte kunnat påvisa signifikanta skillnader mella Retu och ängssvingelsorterna beträffande smaklighet och spjälkbarhet. Det ensilage som gjorts av skörden har till kvaliteten varit fin. Den första skörden rekommenderas att tas vid början av vippgången. Sorten bör skördas tre gånger per sommar.

  Ursprung

  Retu (Hja 2170-linje) härstammar från ett naturligt förekommande material uppsamlat 1 Finland i början av 60-talet. Efter ett inledande fenotypiskt urval togs de bästa individerna till polycross-avkommatest varefter de 7 klonerna med högsta avkastning förenades till en syntetisk linje.

  På sortlistan: 1995

  [Sortjämförelse]

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Mika Isolahti

  Mika Isolahti

  Växtförädlare

  Vallväxter, flerradigt korn
  040 027 6912
  mika.isolahti(at)boreal.fi