RiikkaBOR

Ett snabbväxande rajgräs med hög kvalitet

  Foderskörd

  Riikka har gett hög avkastning vid samtliga försök med 1-3 åriga gräs, inom odlingszonerna I-III. Riikka repar sig snabbare än jämförelsesorterna från vinterns ansträngningar, och ger en hög första skörd. Dess efterväxt är också god.

  Foderkvalitet

  Engelskt rajgräsets nedspjälkning och smaklighet är mycket bra, därför är det central-Europas viktigaste fodergräs. Riikka är en typisk representant för sin sort.

  Vinterhärdighet

  Riikka är det härdigaste rajgräset. Vinterhärdigheten är dock inte tillräcklig i de nordligaste delarna av Finland.

  Fröskörd

  I fröodlingsförsök har Riikka gett god avkastning. På fröavdelningens, i Jokioinen, kontraktsodlingar har Riikka gett relativt hög avkastning och toppskördarna har varit 800 kg/ha.

  Odlingsrekommendation

  Riikka rekommenderas för odling inom zonerna I-II samt för de ostliga delarna av zon III, som vall- och ensilagegräs, på grund av relativt god vinterhärdighet, samt som en sort med hög och kvalitetsmässigt god avkastning. På grund av sin höga avkastning rekommenderas Riikka även för fröodling.

  Ursprung och sorträttigheter

  Boreal Växtförädling Ab
  Linjenummer Jo 0110
  På sortlistan 1983

  Sortjämförelse

  Officiella sortförsök 2013 – 2020
  (M) = Kontroll

   

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Mika Isolahti

  Mika Isolahti

  Växtförädlare

  Vallväxter, flerradigt korn
  040 027 6912
  mika.isolahti(at)boreal.fi