Rocket

Mycket rikt avkastande foderärt
Rocket är en rikt avkastande gulfröig ärtsort som passar bra för foderanvändning. Rocket är lämplig för förhållandena i södra Finland.

  Avkastning

  Rocket är en mycket rikt avkastande sort. I officiella sortförsök har den gett klart bättre avkastning än de grönfröiga matärtsorter som odlas i Finland.

  Kvalitet

  Rockets frö är ganska litet. Det innebär att risken för att fröet går sönder är liten och att skörden även torkas snabbt. Proteinhalten är ganska låg vilket är typiskt för en sort med god avkastning. Den höga avkastningen kompenserar dock förmågan att producera protein hos Rocket. Rockets proteinskörd är betydligt större än de nuvarande matärtsorternas.

  Användningsändamål

  Foder

  Odlingsrekommendation

  Rocket passar för odling inom zonerna I–II.

  Växttid

  Rocket är en sort med ganska tidig mognad. Dess växttid ligger i samma klass som Karitas och Huldas.

  Stjälk

  Rocket är en relativt stjälkstyv sort och stjälken är ganska lång. Tack vare den långa stjälken är även de lägsta baljorna på stjälken ordentligt fria från marken, vilket underlättar tröskningen av skörden.

  Ursprung och sorträttigheter

  Rocket har förädlats fram av danska Toft Plant Breeding ApS. Sorträttigheterna i Finland ägs av Boreal Växtförädling Ab.

  [Sortjämförelse]

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Pertti Pärssinen

  Pertti Pärssinen

  Växtförädlare

  Vallväxter, ärt, bondböna
  040 540 9195
  pertti.parssinen(at)boreal.fi