SaijaBOR

Rödklöver för hela vallodlingsområdet
Saija är en rikt avkastande och vinterhärdig diploid rödklöver vars återväxtförmåga är god.

  Avkastning

  Saija är en sort med hög avkastningsförmåga, i försök har den gett bättre avkastning än Bjursele. Avkastningen hos Saija jämfört med Bjursele har varit klart högre i såväl första som andra slåttern.

  På basis av försök på samma försöksorter har avkastningen hos Saija legat nästan i samma klass som tetraploidsorten Betty.
  I försök har Saija producerat bra även det andra och tredje året.

  Kvalitet

  Saija, såsom rödklöver allmänt, förbättrar klart vallfodrets kvalitet i vallblandningar och höjer proteinhalten.

  Vinterhärdighet

  Vinterhärdigheten hos Saija är bra, den ligger på samma nivå som för Bjursele.

  Odlingsrekommendation

  Saija lämpar sig för odling inom odlingszonerna I–IV(V).

  Ursprung och sorträttigheter

  Boreal Växtförädling Ab
  Linjenummer Bor 0902
  På sortlistan 2006

  Sortjämförelse

  Officiella sortförsök 2013 – 2020
  (M) = Kontroll

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Mika Isolahti

  Mika Isolahti

  Växtförädlare

  Vallväxter, flerradigt korn
  040 027 6912
  mika.isolahti(at)boreal.fi