SampoBOR

Mycket tidig bondböna
En liten fröstorlek underlättar sådden samt tröskning och torkning, och tryggar skördens grobarhet.

  Avkastning

  Sampo är en rikt avkastande och mycket tidig bondböna. Med avseende på avkastningsnivå ligger den på samma nivå som Kontu, fastän den mognar betydligt tidigare.

  Avkastningsförmågan hos Sampo har varit bra inom alla försökszoner och på alla jordarter.

  Växttid

  Då Sampo introduceras på marknaden medför den en betydande förbättring genom tidig mognad i förhållande till sorten Kontu. I officiella sortförsök har den mognat 6 dagar tidigare än Kontu.

  Sampo passar bra för produktion inom hela produktionsområdet för bondböna, dvs. inom odlingszonerna I-III.

  Kvalitet

  Sampo är en småfröig bondbönsort. Dess tusenkornsvikt har i försök varit 302 g, vilket är cirka 50 g lägre än hos Kontu. En liten fröstorlek underlättar sådden samt tröskning och torkning, och tryggar skördens grobarhet. Dessutom klarar ett litet frö bättre av behandling och spricker inte. Proteinhalten i skörden är något högre än hos Kontu och proteinskörden per hektar ligger åtminstone på nivån för Kontu.

  Användning

  Bondböna används till utfodring av husdjur. Bäst lämpar den sig för utfodring av svin. Även användningen som livsmedel ökar.

  Stängel

  Sampo har en något kortare stängel än Kontu och liggväxt förekommer i mindre grad än hos Kontu.

  Odlingsrekommendation

  Sampo är ett utmärkt alternativ för proteinfoderproduktion i södra Finland inom odlingszonerna I–III. En tidig sådd är nödvändig för att säkerställa mognad.

  Kvävebindning

  På styva ler- och mjäljordar kan startkväve ges 30–40 kg/ha. Annars behövs ingen kvävegödsling, eftersom den biologiska kvävebindningen är kraftig. Behovet av kalium- och fosforgödsling är detsamma som för fodersäd.

  Växtsjukdomar

  Sortens resistens mot gråmögel och bladfläcksjuka ligger på Kontus nivå, ganska bra, resistensen mot chokladfläcksjuka ligger likaså på Kontus nivå.

  Ursprung och sorträttigheter

  På sortlistan 2015
  Linjenummer Bor 11003

  [Sortjämförelse]

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Pertti Pärssinen

  Pertti Pärssinen

  Växtförädlare

  Vallväxter, ärt, bondböna
  040 540 9195
  pertti.parssinen(at)boreal.fi