SelmaBOR

Vinterhärdighet på toppnivå
Rikt avkastande och mycket vinterhärdig diploid rödklöver, vars återväxtförmåga är god.
  • Nyhet

Avkastning

Selma ger den högsta avkastningen av de diploida rödklöversorterna. I officiella sortförsök har den gett högre avkastning än den tetraploida mätarsorten. Selmas avkastning har i första slåttern legat på samma nivå som mätarsortens och i andra slåttern klart högre.

På grund av den exceptionellt goda vinterhärdigheten är Selma en mycket stabil skördeproducent. I officiella sortförsök har Selmas relativa avkastning jämfört med mätarsortens ökat då vallarna blir äldre. Relationstalet för Selmas avkastning jämfört med mätarens har i officiella försök under tre år varit 117.

Kvalitet

Selma, så som rödklöver i allmänhet, förbättrar klart vallfodrets kvalitet och höjer proteinhalten i vallblandningar.

Vinterhärdighet

Vinterhärdigheten hos Selma ligger helt i en klass för sig jämfört med vilken rödklöversort som helst på marknaden.

Odlingsrekommendation

Selma lämpar sig för odling inom zonerna I–V.

Ursprung och sorträttigheter

Linjenummer: Bor 0801
På sortlistan: 2017

Sortjämförelse

Officiella sortförsök 2013 – 2020
(M) = Kontroll

Sortrepresentant

Ytterligare information

Mika Isolahti

Mika Isolahti

Växtförädlare

Vallväxter, flerradigt korn
040 027 6912
mika.isolahti(at)boreal.fi