SeveriBOR

Toppkvalitet och -avkastning
Högklassig och stråstyv Severi är mycket resistent mot mjöldagg och sköldfläcksjuka.

  Avkastning

  Med avseende på avkastning hör Severi till den absoluta täten bland flerradiga kornsorter. Severi har trivts bra på olika jordarter från zon I ända till zon IV. Inom huvudproduktionsområdet för flerradigt korn är Severi ett utmärkt alternativ för produktion av foderkorn. I södra Finland erbjuder den i form av en rikt avkastande sort ett högavkastande alternativ även t.ex. som förfrukt för höstsäd och höstoljeväxter.

  Kvalitet

  Severi är ett mycket högklassigt korn. Dess tusenkornsvikt, hektolitervikt och stärkelsehalt är höga. Med beaktande av sortens höga avkastningspotential är proteinhalten normal.

  Användningsändamål

  Severi passar bra för produktion av foderkorn. Tack vare en hög stärkelsehalt och bra kärnstorlek har Severi även potential som stärkelsekorn. Sortens lämplighet för stärkelseproduktion undersöks som bäst.

  Odlingsrekommendation

  Rekommenderas för zonerna I, II, III och IV.

  Växttid

  Severi är ett ganska sent flerradigt korn men det mognar 2-3 dagar tidigare än flerradiga sorter med den längsta mognaden.

  Strå

  Severi är stråstyv. Strået är medellångt.

  Sjukdomsresistens

  Severi har mycket bra resistens mot mjöldagg och sköldfläcksjuka. I officiella sortförsök har kornets bladfläcksjuka förekommit hos Severi endast i liten utsträckning. Behovs-anpassad bekämpning av kornets bladfläcksjuka av nättyp samt av stråknäckare och bladfläcksjuka garanterar en toppskörd då förväntningarna på avkastningen är höga. Ensidig kornodling och speciellt direktsådd framhäver betydelsen av sjukdomsbekämpning.

  Jordmån

  Severi trivs på olika jordarter och tål bra även sura förhållanden.

  Ursprung och sorträttigheter

  Linjenummer Bor 09707
  På sortlistan 2013

  [Sortjämförelse]

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Mika Isolahti

  Mika Isolahti

  Växtförädlare

  Vallväxter, flerradigt korn
  040 027 6912
  mika.isolahti(at)boreal.fi