SisuBOR

Foderärt med kraftig stjälk
Rikt avkastande, grönfröig ärt med kraftig stjälk. Sisu kan odlas både som foder och som matärt.

  Avkastning

  Grönfröiga Sisu har mycket hög avkastningsförmåga. Dess frö är tämligen litet och proteinhalten ligger på medelnivån för ärtsorter.

  Användning

  Sisu är en utmärkt foderärt. Den kan även odlas som matärt, men risken för ett för stort antal hårda ärter i mottagningens kokförsök är något förhöjd.

  Odlingsrekommendation

  Sorten trivs såväl på lerjordar som på grövre jordarter. Sisu rekommenderas för odlingszonerna I–III.

  Växttid

  Växttiden hos Sisu ligger på medelnivån för sorturvalet.

  Stjälk

  Sisus stjälk är kraftig och dess stjälkstyrka placerar sig i täten för ärtsorter. Längden på Sisus stjälk ligger på medelnivån för ärtsorter.

  Sjukdomsresistens

  Sjukdomsresistensen hos sorten skiljer sig inte från andra ärtsorter som finns på marknaden.

  Ursprung och sorträttigheter

  Boreal Växtförädling Ab
  Linjenummer: Bor 09036
  På sortlistan: 2016

  [Sortjämförelse]

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Pertti Pärssinen

  Pertti Pärssinen

  Växtförädlare

  Vallväxter, ärt, bondböna
  040 540 9195
  pertti.parssinen(at)boreal.fi