TaikaBOR

Kvalitetshavre med hög betaglukanhalt
Taika är en bra helhet av lämplig växttid, avkastning och utmärkt kvalitet. Ett tämligen långt och styvt strå gör sorten säkrare att odla.

Avkastning

Taika är en rikt avkastande sort, vars kvalitet uppfyller kvarnindustrins alla krav. Dess kärna är ganska stor och andelen kärnor under 2 mm av skörden är liten. Taika är tunnskalig och den lämpar sig för industriell skalning. Hektolitervikten hör till de bästa av sorturvalet. Dessutom är sorten Taikas betaglukanhalt till och med högre än Peppis och proteinhalten högre än hos andra senare sorter.

Användning

Taika lämpar sig mycket väl för produktion av kvarn- och exporthavre och även för foderanvändning.

Odlingsrekommendation

Taika passar särskilt bra på ler- och grova mineraljordar. Sorten rekommenderas för zonerna I–III.

Växttid

Taika är en relativt sen sort. Dess krav på värmesumma är cirka 990 grader, vilket är 25–40 grader mindre än de senare havresorternas.

Strå

Strået hos havren Taika är ganska långt och styvt. Dess härdighet mot liggsäd hör till de bästa av sorturvalet.

Sjukdomsresistens

Sorten Taikas resistens mot havrens bladfläcksjuka är bra.

Ursprung och sorträttigheter

Linjenummer: Bor 11106
På sortlistan: 2019

Sortjämförelse

Officiella sortförsök 2015 – 2022, px.luke.fi
(M) = Kontroll
wdt_ID Sort Antal försök Skörd (kg/ha) Rel. Växt-tid (dags) Effektiv temp. summa Ligg-säd (%) Längd (cm) Tkv (g) Hl-vikt (kg) Protein (%) Skal-halt (%) Protein-skörd (kg/ha) Sortering (%, >2,5 mm) Sortering (%, <2,0 mm)
1 RINGSAKER 12 6330 93 97 981 20 94 34,2 54,8 12,5 21,7 674 35,8 4,4
2 TAIKA BOR 10 6314 93 97 1000 11 100 39,7 54,9 13,1 21,5 698 59,0 1,5
4 OIVA BOR 12 6246 92 98 995 14 91 37,9 54,5 12,8 21,2 670 57,0 1,8
5 VAHVA 10 6843 100 98 1001 0 98 38,5 54,2 12,2 21,3 712 61,0 2,7
6 HURJA 11 6909 101 98 998 3 86 38,6 55,9 12,0 22,6 702 45,9 2,5
7 NESTOR BOR 10 7255 106 99 1014 12 96 39,8 54,9 12,1 21,6 752 58,1 2,6
8 AVAUS 15 7044 103 100 1021 25 94 38,9 54,5 12,3 21,3 736 57,7 2,7
9 HARMONY 38 6515 96 100 1019 18 93 46,4 53,9 12,1 21,9 667 75,6 1,5
10 SCOTTY 11 7293 107 100 1025 29 96 39,9 54,0 11,5 21,9 709 66,7 2,3
11 INKA BOR 10 6893 101 100 1028 0 101 39,9 54,2 11,4 21,3 663 67,1 2,5
12 LION 10 6979 102 101 1035 16 91 40,4 55,4 11,7 20,0 701 76,0 1,1
13 BENNY 10 6841 100 101 1024 15 91 39,9 54,7 12,3 23,0 698 .. ..
14 MATTY 4 6686 98 101 1022 30 93 40,5 53,2 12,0 21,5 669 .. ..
15 DONNA BOR (M) 37 6814 100 101 1033 11 96 37,7 53,3 11,8 21,7 679 55,3 2,7
16 AVENUE 8 7118 104 101 1023 13 93 44,2 52,1 12,1 22,6 715 .. ..
17 PROXY 11 7039 103 101 1034 10 99 44,4 54,9 12,0 21,1 713 77,7 1,9
18 SANDY 9 6590 97 102 1032 22 97 41,3 54,7 12,2 22,5 669 .. ..

 

 

Sortrepresentant

Ytterligare information

Hanna Haikka

Hanna Haikka

Kasvinjalostaja

Ruis
040 761 1255
hanna.haikka(at)boreal.fi