TaikaBOR

Kvalitetshavre med hög betaglukanhalt
Taika är en bra helhet av lämplig växttid, avkastning och utmärkt kvalitet. Ett tämligen långt och styvt strå gör sorten säkrare att odla.
  • Nyhet

Avkastning

Taika är en rikt avkastande sort, vars kvalitet uppfyller kvarnindustrins alla krav. Dess kärna är ganska stor och andelen kärnor under 2 mm av skörden är liten. Taika är tunnskalig och den lämpar sig för industriell skalning. Hektolitervikten hör till de bästa av sorturvalet. Dessutom är sorten Taikas betaglukanhalt till och med högre än Peppis och proteinhalten högre än hos andra senare sorter.

Användning

Taika lämpar sig mycket väl för produktion av kvarn- och exporthavre och även för foderanvändning.

Odlingsrekommendation

Taika passar särskilt bra på ler- och grova mineraljordar. Sorten rekommenderas för zonerna I–III.

Växttid

Taika är en relativt sen sort. Dess krav på värmesumma är cirka 990 grader, vilket är 25–40 grader mindre än de senare havresorternas.

Strå

Strået hos havren Taika är ganska långt och styvt. Dess härdighet mot liggsäd hör till de bästa av sorturvalet.

Sjukdomsresistens

Sorten Taikas resistens mot havrens bladfläcksjuka är bra.

Ursprung och sorträttigheter

Linjenummer: Bor 11106
På sortlistan: 2019

Sortjämförelse

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2014 – 2021
(M) = Mittarilajike

 

Sortrepresentant

Ytterligare information

Leena Pietilä

Leena Pietilä

Växtförädlare

Havre, potatis
040 540 9194
leena.pietila(at)boreal.fi