Thure

Avkastningsmässigt i klass för sig

  Thure är en ny höstrapssort som utmanar de övriga sorterna på marknaden med avkastningsförmåga och god vinterhärdighet.

  Thure är en semidvärgsort vars tillväxtpunkt hålls nära markytan på hösten, vilket för sin del säkrar övervintringen.

  Sådd

  Höstrapsen sås tidigt på hösten varvid uppmärksamhet bör fästas vid valet av förfrukt. Lämplig tidpunkt för sådd är i början av augusti. Enligt de flesta rekommendationer borde den effektiva värmesumman på hösten efter sådd uppnå 450-500°C, då hinner höstrapsen utvecklas tillräckligt före vinterns ankomst, vilket säkrar övervintringen och förbättrar avkastningspotentialen. Genom en tillräckligt tidig sådd strävas det efter att höstrapsen skall ha 8 blad, roten skall vara 8 cm lång och pålroten 8 mm i diameter före vinterns ankomst.

  Avkastning

  Avkastningspotentialen hos Thure är hög och i de officiella sortförsöken i Finland har den varit en av höstrapssorterna med den högsta avkastningen.

  Användning

  Växtoljeindustrin

  Odlingsrekommendation

  Höstrapsen klarar sig bra i södra Finland. Vid val av skifte bör samma saker beaktas som vid odling av höstsäd. Bäst trivs höstoljeväxterna på mineraljordar.

  Växttid

  Växttiden hos Thure är något längre än hos t.ex. halvdvärgsorten Thorin.

  Stjälk

  Thure är en semidvärgsort. Den är längre än de flesta semidvärgsorterna, men på hösten hålls dess tillväxtpunkt ändå nära markytan, vilket för sin del tryggar övervintringen.

  Vinterhärdighet

  En lyckad övervintring är väsentligt vid produktion av höstraps. Thure har i försök i Finland varit mera vinterhärdig än många andra höstrapssorter. En tidig sådd garanterar för sin del att övervintringen lyckas, då beståndet på hösten hinner utveckla en kraftig brodd.

  Växtskydd

  Ett lyckat växtskydd garanterar avkastningen hos höstoljeväxter. I växtskyddet bör såväl ogräs-, skadegörar- som sjukdoms-bekämpning tas i beaktande.

  Ursprung

  Förädlare NPZ Lembke. Sorträttigheterna i Finland ägs av Boreal Växtförädling Ab.

  Sortjämförelse

  Officiella sortförsök 2015 – 2022, px.luke.fi
  (M) = Kontroll

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Anu Väinölä

  Anu Väinölä

  Växtförädlare

  Oljeväxter
  050 455 2819
  anu.vainola(at)boreal.fi