TrekkerBOR

Mycket avkastande maltkorn
Trekker producerar högklassig avkastning med stora kärnor och låg proteinhalt i olika förhållanden.

  Med sin utmärkta avkastningsförmåga är Trekker ett högklassigt inhemskt maltkorn. Trekker producerar högklassig avkastning med stora kärnor och låg proteinhalt i olika förhållanden. Tack vare de goda odlings- och kvalitetsegenskaperna har Trekker godkänts som officiellt maltkorn i Finland.

  Avkastning

  Trekkers avkastningsförmåga är utmärkt, det är maltkornet med den högsta avkastningsförmågan på vår marknad. Trekker har trivts bra inom odlingszonerna I-III under alla försöksår. Även i praktisk odling har Trekker visat sin avkastnings- och kvalitetspotential.

  Trekker är säker att odla vilket återspeglas av anpassning till olika jordarter samt ett styvt strå och bra sjukdomsresistens. Att sorten är säker att odla syns också som säker kvalitet, Trekker producerar högklassig avkastning med stora kärnor och låg proteinhalt i olika förhållanden.

  Kvalitet

  Trekkers tusenkornsvikt och hektolitervikt är höga. Även andelen av kornfraktionerna I + II är hög. Proteinhalten är för en rikt avkastande sort av malttyp karaktäristiskt låg.
  Tack vare de goda odlings- och kvalitetsegenskaperna har Trekker godkänts som officiellt maltkorn i Finland. Som en rikt avkastande och högklassig sort passar den också bra i produktionen av foder- och stärkelsekorn.

  Användning

  Mältning

  Odlingsrekommendation

  Rekommenderas för zonerna I, II och III.

  Växttid

  Trekker är ett ganska sent maltkorn. Med avseende på växttid placerar det sig mellan Harbinger och NFC Tipple. För växttidens del passar Trekker bra för odling i Finland inom huvud-produktionsområdet för maltkorn.

  Strå

  Trekker är en mycket stråstyv sort och liggsäd har inte varit ett problem i försök eller i praktisk odling. Strålängden är densamma som hos t.ex. Harbinger och NFC Tipple.

  Sjukdomsresistens

  Trekker är en sjukdomsresistent sort. Den är helt resistent mot mjöldagg, även resistensen mot kornets bladfläcksjuka är bra. Mot sköldfläcksjuka är den inte särskilt resistent. Sjukdomsbekämpning rekommenderas att utföras i enlighet med det verkliga behovet och ställda avkastningsmål.

  Jordmån

  Trekker passar bäst för odling på ler- och mineraljordar i gott skick. Trekkers förmåga att tåla sura förhållanden är typisk för tvåradiga korn.

  Ursprung och sorträttigheter

  Linjenummer Bor 05183
  På sortlistan 2013

  [Sortjämförelse]

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Elina Nissilä

  Elina Nissilä

  Växtförädlare

  Maltkorn
  050 562 2908
  elina.nissila(at)boreal.fi