TuukkaBOR

Rikt avkastande och odlingssäker timotej
Timotej för odling på alla jordarter i hela landet. Utmärkt vinterhärdighet och hög avkastning.

  Vinterhärdighet

  Tuukka har vid officiella sortförsök tillsammans med Iki-timotej varit den mest vinterhärdiga sorten.

  Foderavkastning

  I finska förhållanden har Tuukka varit den timotej som gett bästa avkastning. Sorten trivs bra på alla jordarter och odlingszoner. Tuukka är en förbättring både i förhållande till gamla sorter och beträffande avkastningen vid första skörden och återväxten. Fördelen med Tuukka i jämförelse med de övriga sorterna framhävs på äldra gräslindor.

  Foderkvaliteten

  Tuukka producerar kvalitetsmässigt förstaklassigt grönfoder. Den egenskap som bäst beskriver foderkvaliteten, nedspjälkningen, har vid förädlingsförsök varit högst hos Tuukka jämfört med de andra sorterna.

  Fröavkastningen

  I fröproduktionsförsök gjorda vid Lantbrukets forskningscentral har Tuukka varit den av timotejsorterna som producerat mest frö.

  Odlingsrekommendation

  Rekommenderas förodling inom zon I-IV.

  Sortjämförelse

  Officiella sortförsök 2010 – 2017
  (M) = Kontroll

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Pertti Pärssinen

  Pertti Pärssinen

  Växtförädlare

  Vallväxter, ärt, bondböna
  040 540 9195
  pertti.parssinen(at)boreal.fi