ValtteriBOR

Högklassig och vinterhärdig

  Avkastning

  Valtteri är en rikt avkastande och vinterhärdig ängssvingel. I officiella sortförsök har dess torrsubstans-skörd varit mycket konkurrenskraftig i vallar av olika åldrar och inom olika odlingszoner jämfört med mätaren Kasper eller med andra ängssvingelsorter som samtidigt var med i de officiella sortförsöken.

  Kvalitet

  Foderkvaliteten hos Valtteri är liksom hos andra ängssvingelsorter bra. Skördens energivärde mätt som D-värde har i de officiella sortförsöken varit högt vid alla bärgningsomgångar.

  Användning

  Fodervall

  Odlingsrekommendation

  Rekommenderas för zonerna I–V.

  Vinterhärdighet

  Med avseende på vinterhärdigheten är Valtteri en toppsort. I officiella sortförsök har det hos Valtteri förekommit endast ringa utvintring. Valtteris mycket goda vinterhärdighet kommer exempelvis fram i form av höga skördar i försöksresultaten inom odlingszonerna IV och V.

  Ursprung och sorträttigheter

  Boreal Växtförädling Ab
  Linjenummer Bor 22003
  På sortlistan 2010

  [Sortjämförelse]

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Mika Isolahti

  Mika Isolahti

  Växtförädlare

  Vallväxter, flerradigt korn
  040 027 6912
  mika.isolahti(at)boreal.fi