VerttiBOR

Tidigt och högklassigt flerradigt korn
I Vertti kombineras tidig mognad, mycket styvt strå, bra sjukdomsresistens och hög kvalitet.

  Avkastning

  Med beaktande av den tidiga mognaden är Vertti mycket rikt avkastande, lika rikt avkastande som Aukusti. Den har klarat sig bra inom olika zoner och på olika jordarter, även om odling på förtorkande skiften inte rekommenderas. Vertti tål även sura förhållanden.

  Kvalitet

  Kvaliteten hos Vertti är absolut den bästa bland de tidiga kornsorterna. I officiella sortförsök är den genomsnittliga tusenkorns-vikten (43,6 g), hektolitervikten (65,9 kg) och andelen stora kärnor (84,8) betydligt högre än de övriga tidiga sorternas. Proteinhalten ligger på medelnivå och proteinskörden är något högre än t.ex. Aukustis och Wolmaris. Stärkelsehalten är något högre än medeltalet.

  Användning

  Foder

  Odlingsrekommendation

  Vertti passar för hela odlingsområdet för korn inom zonerna I – IV, den klarar sig bäst på skiften med goda fuktighetsförhållanden.

  Växttid

  Vertti är en mycket tidig sort. I officiella sortförsök har växttiden varit cirka 85 dagar.

  Strå

  Strået är mycket styvt. Verttis strå är något kortare och stråstyrkan avsevärt bättre än hos andra tidiga kornsorter.

  Sjukdomsresistens

  Resistensen mot kornets bladfläcksjuka (av nättyp) är mycket bra, det flerradiga sorturvalets bästa. Även resistensen mot bladfläcksjuka av fläcktyp samt bipolaris på korn (stråbas- och bladangrepp) är ganska bra.

  Vid utvärdering av den totala mängden bladfläcksjukor och fysiologiska fläckar är Verttis sjukdomsresistens en av de bästa bland de flerradiga kornsorternas, betydligt bättre än t.ex. Aukustis och Wolmaris.

  Ursprung och sorträttigheter

  Linjenummer Bor 10572
  På sortlistan 2015

  [Sortjämförelse]

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Mika Isolahti

  Mika Isolahti

  Växtförädlare

  Vallväxter, flerradigt korn
  040 027 6912
  mika.isolahti(at)boreal.fi