VipekkaBOR

Tidigt, rikt avkastande specialmaltkorn av toppkvalitet
Hos Vipekka förenas goda odlingsegenskaper och specialegenskaper, vilka den industri som använder skörden behöver.

  Avkastning

  Växttiden hos Vipekka ligger på samma nivå som hos merparten av basmaltkornssorterna. Avkastningsnivån hos Vipekka når upp till nivån för de dominerande sorterna av basmaltkornssorterna. Kärnstorleken hos Vipekka är stor och andelen stora kärnor är hög.
  Typiskt för specialmaltkorn skiljer sig Vipekkas kvalitetsprofil från basmaltkornssorterna med avseende på proteinhalt och särskilt med avseende på processkvalitet.

  Användning

  Vipekka är lämplig för mältning. Produktion av sorten sker som kontraktsodling med Viking Malt.
  Odlingsrekommendation
  Vipekka passar bra för odling på olika jordarter inom hela produktionsområdet för maltkorn. Sorten tål även sura förhållanden. Vipekka rekommenderas för odlingszonerna I och II.

  Strå

  Ett exceptionellt styvt strå gör Vipekka säker att odla.

  Sjukdomsresistens

  Vipekka har bra sjukdomsresistens speciellt mot blad- och sköldfläcksjuka.

  Ursprung och sorträttigheter

  Linjenummer Bor 12037
  På sortlistan 2016

  [Sortjämförelse]

   

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Elina Nissilä

  Elina Nissilä

  Växtförädlare

  Maltkorn
  050 562 2908
  elina.nissila(at)boreal.fi