WappuBOR

En säker skördeproducent
Ett styvt strå och en hög proteinhalt gör Wappu till ett utmärkt alternativ för produktion av fodervete.

  Avkastning

  I officiella sortförsök har Wappu med avseende på avkastning legat på samma nivå som Anniina. Avkastningsnivån hos Wappu har stigit från zon I mot zon III. Inom zon III har Wappu gett lika god avkastning. Wappu är också ett utmärkt alternativ vid produktion av fodervete i Österbotten.

  Avkastningen hos Wappu kommer bäst fram i en parjämförelse med Anniina. I Boreals försök visar en parjämförelse som har gjorts på basis av olika försök under flera års tid att Wappu ger 5 % bättre avkastning än Anniina. Skillnaden i avkastning till Wappus fördel har kommit fram särskilt i goda tillväxtförhållanden. Enligt analyser producerar Wappu stabilt större skördar än Anniina och skillnaden mellan sorterna växer till förmån för Wappu då tillväxtförhållandena blir bättre och då den allmänna avkastningsnivån stiger.

  Kvalitet

  Wappu är en högklassig vårvetesort. Dess kärna är klart större än Anniinas. Hektolitervikten hos Wappu är klart högre än hos Kruunu. Wappu är en sort med hög proteinhalt, proteinhalten ligger på samma nivå som hos Anniina (i försök över 15 %).

  Användning

  Som ett vete med tidig mognad, god avkastningspotential, styvt strå och hög proteinhalt passar Wappu särskilt bra för produktion av fodervete även inom de nordligare odlingsområdena för vete.

  Utöver foderproduktion är Wappu lämplig även för produktion av brödvete. Dess falltalsegenskaper är för ett tidigt vårvete goda. Falltalet vid normal skördetidpunkt är högt och falltalet sjunker inte heller brant då skörden blir fördröjd.

  Odlingsrekommendation

  Den tidiga Wappu lämpar sig för odling inom zonerna I-III. Bäst passar den för produktion av fodervete inom zonerna II-III.

  Växttid

  Wappu är en sort med tidig mognad. Den är bara en dag senare än vårvetesort Anniina.

  Strå

  Wappus strå är kort och starkt. Det är något kortare än Anniinas. Med avseende på härdighet mot liggsäd ligger Wappu på Anniinas nivå.

  Sjukdomsresistens

  I officiella sortförsök har Wappu angripits av mjöldagg i mycket liten omfattning. Härdigheten mot brunfläcksjuka ligger hos Wappu på medelnivå, jämfört med andra tidiga sorter är Wappus resistens mot brunfläcksjuka bra.

  Ursprung och sorträttigheter

  Linjenummer Bor 04086
  På sortlistan 2012

  [Sortjämförelse]

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Mika Hyövelä

  Mika Hyövelä

  Växtförädlare

  Vårvete
  040 763 5066
  mika.hyovela(at)boreal.fi