Ajankohtaista

Kasvuajaltaan melko myöhäinen OivaBOR-kaura viihtyi Pohjanmaan multavilla mailla erinomaisesti ja osoitti kuuluvansa hehtolitrapainoltaan kauralajikkeiden eliittiin. Pääkasvinaan gluteenitonta puhdaskauraa Isossakyrössä viljelevälle Timo Ikolalle sadontuottokyky, korrenlujuus, laatu sekä tasainen jyväkoko ovat ominaisuuksia, joita hän lajikevalintaa…

OivaBOR

24.3.2020

Mainio myllykaura. Hyvin laadukas ja satoisa kaura, joka on hehtolitranpainoltaan kauralajikkeiden eliittiä. Luja korsi varmistaa Oivan laatua.