Talvenkestävä Arktika syksyn kylvöille

11.9.2012

Talvehtiminen on syysvehnän onnistuneessa viljelyssä olennaisen tärkeää ja viljelyvarmuutta voidaankin lisätä valitsemalla tuotantoon mahdollisimman talvenkestävä lajike.  Arktika soveltuu viljelyyn vaativissakin olosuhteissa.

Arktika on erittäin talvenkestävä, sen talvituhoprosentti on kokeissa ollut syysvehnälajikkeiden pienin. Arktikan hyvä talvenkestävyys perustuu erinomaisen kylmänkestävyyden lisäksi hyvään lumihomeen kestoon.

Sitä voidaankin viljellä pohjoisempana kuin monia muita nykylajikkeita, esimerkiksi rehuvehnäksi Pohjanmaata myöten. Arktika on menestynyt erityisen hyvin myös kokeissa, joissa ei ole ollut lumipeitettä kovien pakkasten aikaan.

Arktika on satoisa lajike, satotason ollessa samaa luokkaa kuin muidenkin syysvehnälajikkeiden. Myös sadon laatu on hyvä ja Arktika soveltuu sekä leipä- että rehuvehnän tuotantoon. Sen hehtolitrapaino on korkea ja leivontalaadun kannalta olennainen sitkon laatu on hyvä, myös Arktikan sakoluvun kestävyys hyvä. Valkuaispitoisuus on syysvehnien keskitasoa.

Syysvehnä on erittäin hyvä laji monipuolistamaan viljelykiertoa. Se käyttää tehokkaasti hyväkseen annetut ravinteet ja keväällä sulamisvedet. Syysmuotoisena se ei ole kevätviljojen tapaan herkkä kevätkuivuudelle. Kevätvehnään verrattuna myös syysvehnän satopotentiaali on korkeampi. Syysviljat täyttävät myös ympäristötuen talviaikaisen kasvipeitteisyys vaatimuksen.

Syysvehnää voidaan kylvää syyskuun lopulle saakka.