Kasvussa 2021 -julkaisu

Kasvintuotannon kannattavuus, ympäristön kannalta kestävä tuotanto sekä kotimaisen ruoantuotannon edistäminen ovat kuumia kysymyksiä uuden vuosikymmenen alkaessa. Suomella on kaikki mahdollisuudet toimia edelläkävijänä, kun ruoantuotantoon haetaan uusia toimintamalleja niin päästöjen vähentämisestä kuin hiilensidonnasta.

Kestävän kasvintuotannon käytännöt ovat maanviljelijän ammattitaitoa, mutta myös viljelykasvien tulee olla tarkoitukseen ja paikallisiin olosuhteisiin sopivia. Niiden ominaisuuksia pystymme parantamaan kasvinjalostuksella. Boreal jalostaa kaikkia tärkeimpiä Suomessa viljeltäviä peltokasveja.

Kotimaisen elintarviketuotannon kilpailukykyä vahvistetaan jalostamalla lajikkeisiin ominaisuuksia, jotka tukevat laadukkaan ruoan jalostusprosesseja ja mahdollistavat uusia innovaatioita. Teemme siis tuotekehitystyötä, jolla varmistetaan, että saamme syödä kestävästi ja turvallisesti tuotettua suomalaista ruokaa nyt ja tulevaisuudessa.

Lue lisää kotimaisen kasvinjalostuksen tuottamista satoisista, viljelyvarmoista lajikkeistamme kevään Kasvussa 2021 -julkaisusta!

Kasvussa2021_Kansi_web