Uudet nurmilajikkeet esillä Nurmi2015-tapahtumassa

12.8.2015

Nurmilajilla ja –lajikkeella on suuri merkitys paitsi nurmisadon määrään myös laatuun. Korkean sadon tavoittelun lisäksi rehuntuotannossa erityisesti sulavuuteen kannattaa panostaa, sillä sulavuudella on suuri merkitys maidontuotannon talouteen.

Lajikkeiden välillä on eroja sulavuudessa ja sulavuuden muutosnopeudessa. Valitsemalla hyvin sulavan, D-arvoltaan korkean lajikkeen, on mahdollisuus saada lisätuottoa kasvavan maitotuotoksen kautta.

Timoteilajikkeissa vaihtoehtoja eri tarpeisiin

Rhonia on uutuustimotei.

Rhonia on uutuustimotei.

Kotimaisessa timotein jalostuksessa on panostettu korkealaatuisiin ja -satoisiin lajikkeisiin, talvenkestävyyttä unohtamatta. Nykyisellään Borealin timoteilajikkeet voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin.

Tuure-timotei on lunastanut paikkansa markkinoilla satoisuutensa ja erityisesti hyvän sulavuutensa ansiosta.  Tuure on kasvuajaltaan myöhäinen ja erittäin talvenkestävä soveltuen siten hyvin viljelyyn Suomen oloissa. Tuure sopii hyvin sekä kolmen että kahden niiton taktiikkaan.

Viime vuosina kysyntä on lisääntynyt myös aikaisemmille timoteilajikkeille, jotka tuottavat suurta satoa kaikissa niitossa. Oikein ajoitetulla korjuulla myös näistä lajikkeista saadaan hyvin sulavaa rehua. Tämän tyypin lajikkeena Boreal on tuonut markkinoille Rhonian.

Rhonian myötä Borealilla on nyt tarjota vaihtoehtoja eri tarpeisiin; laadukkaita, korkean D-arvon omaavia lajikkeita laatuun satsaaville sekä huippusatoisia lajikkeita, jotka pärjäävät myös talvenkestävyydellään ja laadullaan. Kummallekin timoteityypille on kysyntää, sillä tilan tarpeista, olosuhteista ja niittokerroista on pitkälti kiinni mitä lajikkeita viljellään.

KlaaraBOR on uusi nurminata

Klaara-nurminata täydentää nurminatavalikoimaa. Sen sadontuottokyky on korkea ja laatu sekä talvenkestävyys erinomainen. Klaaran kuiva-ainesato on ollut eri-ikäisissä nurmissa ja eri viljelyvyöhykkeillä korkea ja etenkin ensimmäisen niiton sato on kokeissa ollut muihin nurminatoihin verrattuna korkeampi. Klaaran talvenkestävyys on nurminatalajikkeiston parhaimmistoa, joten lajike soveltuu hyvin viljeltäväksi koko Suomessa.

Uutuuslajikkeet Rhonia ja Klaara sekä Tuure kuuluvat Agrimarketin siemenvalikoimaan. Ne ovat esillä Nurmi2015 tapahtumassa Ylivieskassa 13.8. sekä parhaillaan käynnissä olevilla Farmitin NetExpo-virtuaalimessuilla.