Viljelijät arvostavat kotimaista kasvinjalostusta

7.6.2012

Kasvinjalostuksen arvostus on korkealla suomalaisten viljelijöiden keskuudessa ja sen kautta saatava sadonlisäys ja laatuetu nähdään selvänä. Tämä selviää Borealin viljelijöille teettämästä kyselystä.

Kyselyyn vastanneet viljelijät kokivat, että kasvinjalostuksen kautta saadaan selvää sadonlisäystä ja laatuetua. Kotimaisella kasvinjalostuksella koetaan olevan merkittävä rooli viljelyn tulevaisuuden haasteisiin vastaamisessa ja kotimaisten lajikkeiden käytön viljelijät näkivät panostuksena tuotekehitykseen, jota tehdään juuri heidän viljelyään varten. Vastausten perusteella viljelijät kokevat myös, että kotimainen kasvinjalostus on vastannut markkinoiden tarpeisiin tuomalla viljelyyn lajikkeita, joita elintarvikeketju tarvitsee.

Suomalaiset viljelijät tuntevat hyvin Borealin yrityksenä sekä sen jalostamat lajikkeet. Boreal mielletään viljelijöiden keskuudessa ennen kaikkea suomalaiseksi asiantuntija- ja tuotekehitysyritykseksi.

Lajikevalinnassa korostuvat viljely- ja laatuominaisuudet

Samassa kyselyssä viljelijöiltä kysyttiin lajikevalintaan vaikuttavia tekijöitä, ja kaksi tekijää nousi ylitse muiden; tärkeimpinä kriteereinä pidettiin lajikkeen viljelyominaisuuksia (esim. satoisuus, kasvuaika, korrenlujuus) sekä sadon käyttötarkoitusta ja laatua. Myös omat aiemmat kokemukset ja tarve uudistaa kylvösiemen vaikuttivat lajikevalintaan. Tilakooltaan suuremmilla tiloilla viljelyominaisuuksien, sadon käyttötarkoituksen ja laadun merkitys lajikevalinnassa oli suurempi kuin pienemmillä tiloilla.

Uusia lajikkeita ollaan valmiita kokeilemaan ja lajikevalinta perustuu usein omiin tai muiden viljelijöiden kokemuksiin lajikkeista. Viljelijät odottavat viljelemiltään lajikkeilta ennen kaikkea Suomen oloihin sopivuutta sekä odotetusti myös satoisuutta ja laatua.

Boreal Kasvinjalostus Oy selvitti viljelijöiden mielikuvia kotimaisesta kasvinjalostuksesta, Borealista yrityksenä ja sen jalostamista lajikkeista kevään aikana farmit.net:n kautta toteutetulla kyselyllä. Kahden viikon aikana vastauksia kertyi yli 700.