Wanamo-vehnästä laatua myllyille

10.1.2012

Myllykelpoisen vehnäsadon tavoittelu alkaa lajikevalinnasta. Viime syksynä markkinoille tuotu WanamoBOR-vehnä on erittäin laadukas ja leivontalaadultaan erinomainen kevätvehnä, joka kiinnostaa myös myllyjä.

Myllyvehnän tuotannossa korkean valkuaispitoisuuden tavoitteleminen on suositeltavaa, sillä valkuaispitoisuuden ja sitkon välillä on voimakas yhteys. Korkea valkuaispitoisuus merkitsee myös korkeaa sitkopitoisuutta. Lisäksi hyvän myllyvehnälajikkeen sitkon rakenteen on oltava leivontaan soveltuva. Nämä sitkon ominaisuudet ovat vahvasti lajikesidonnaisia ja niihin viljelijä voi vaikuttaa lajikevalinnalla.

Wanamo-vehnän laatuominaisuudet ovat omaa luokkaansa. Korkean hehtolitrapainon ja valkuaispitoisuuden sekä hyvien sakolukuominaisuuksien lisäksi erinomainen sitkon laatu tekee Wanamosta poikkeuksellisen hyvän myllyvehnälajikkeen.

Vaikka Wanamon erinomaisuus tulee esille erityisesti laatupuolella, se on myös viljelyominaisuuksiltaan kilpailukykyinen. Se on aikainen ja satoisa lajike. Kasvuajaltaan Wanamo soveltuu hyvin viljeltäväksi koko vehnänviljelyalueella.

Lajikevalinta ratkaisee paljon

Viljelysuunnitelmia ja kylvöjä tehtäessä ei kenelläkään ole varmaa tietoa tulevasta sadosta, sen määrästä ja laadusta.

Leipävehnälaadun tavoitteleminen oikeiden lajikevalintojen ja viljelytoimien kautta on paras tapa varmistaa sadolle myyntikanava.