Wellamo-vehnä – erinomainen yhdistelmä satoa ja laatua

20.2.2012

Hyvän viljelyvarmuuden omaava Wellamo-vehnä lunasti, ja jopa ylitti odotukset Ari Yrjölän tilalla Asikkalassa.

– Wellamossa olin erittäin tyytyväinen sen satotasoon ja siihen, että se käyttäytyi viljelyssä odotusten mukaisesti. Lajike pysyi hyvin pystyssä, ja kasvusto säilyi terveenä ilman käsittelyjä.

Wellamo myös valmistui ajallaan ja suorakylvetyt kasvustot päästiin puimaan hyvissä oloissa. Yrjölän mukaan parhaiten Wellamo menestyi hänellä hietamailla.

Yrjölä arvostaa lajikkeissa erityisesti niiden luotettavuutta. Maatilamatkailutilalla on monta rautaa tulessa ja viljely pyritään hoitamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti.

– Viljelyn suunnittelussa ja lajikevalinnassa luotan varmoihin sadontuottajiin ja käytössä on aina myös laadukas kylvösiemen.

Toki myös markkinatilanne vaikuttaa isännän mukaan valintoihin, sillä sadosta pitää saada käypä hinta. Viimevuotinen Wellamo-sato täytti hyvin myllyvehnän laatuvaatimukset ja Yrjölän sato toimitettiin Fazer Myllylle Lahteen.

Varmuutta koko kevätvehnän tuotantoalueella

Wellamossa yhdistyvät erinomaisella tavalla satoisuus, hyvä laatu ja viljelyvarmuus. Kasvuajaltaan päätyypin kevätvehniin kuuluva Wellamo menestyy hyvin koko vehnän tuotantoalueella ja se viihtyy hyvin eri maalajeilla.

Satoisuudeltaan Wellamo on lajikkeiston parhaimmistoa. Uusimpien lajikekoetulosten valossa se on satoisampi kuin monet muut päätyypin kevätvehnät ollen esimerkiksi Zebraa ja Kruunua satoisampi.

Tilasiemenen valikoimiin kuuluvaa Wellamo on laatunsa ja leivontaominaisuuksiensa puolesta hyvää leipävehnälaatua.

– Wellamon valkuaispitoisuus on hyvä ja hehtolitrapaino korkea. Lisäksi leivontalaadun kannalta olennaiset sitkon määrä ja sen laatu sekä sakolukuominaisuudet ovat Wellamossa hyvät, vehnän jalostaja Mika Hyövelä Borealilta summaa lajikkeen ominaisuuksia.