Boreal Växtförädling Ab

Med i tillväxten

BOR_SYMBOL_WATER_COLOR

Boreal Växtförädling Ab är en finländsk partner för odlare, utsädeshandel och industri. Av korn, havre, vete, råg, vallväxter, rybs, ärt och bondböna förädlar vi rikt avkastande sorter för Finland och motsvarande tillväxtförhållanden. Genom vårt arbete skapar vi en grund för tillväxt, lönsam odling och rena inhemska livsmedel. Våra högklassiga, högt avkastande och pålitliga sorter för åkergrödor känner du igen på BOR-märket.

suomalaistapalvelua_ruotsi_sininen_rgb

Bekanta dig med våra sorter

BOREAL_LOGO_WHITE

Boreal Växtförädling Ab

Myllytie 10, 31600 Jokioinen

Tfn. 0400 200710

boreal@boreal.fi

GE OSS FEEDBACK