Oljeväxter

Säkra och högklassiga skördeproducenter

I förädlingsprogrammen för oljeväxter koncentrerar vi oss på förädling av vårrybs för livsmedelsanvändning. Vi vill göra våra vårrybssorter allt mer odlingssäkra, därför strävar vi hos rybsen efter en styv stjälk, bra sjukdomsresistens och naturligtvis hög avkastning. Bland kvalitetsegenskaperna lägger vi vikt vid en hög oljehalt, bra tusenkornsvikt och låg eruka- och glukosinolathalt.

Ett bra komplement i vårt oljeväxturval är vår- och höstraps, som vi fungerar som sortrepresentant för. Alla rapssorter som vi representerar går igenom ett omsorgsfullt testningsprogram innan de lanseras på marknaden i Finland. Vi testar dem först i våra egna försök i 1–5 år, och efter det skickar vi de konkurrenskraftigaste av rapssorterna ytterligare på officiella sortförsök. På detta sätt försäkrar vi oss om att de rapssorter som vi representerar är rikt avkastande och odlingssäkra samt med avseende på växttid och andra egenskaper sådana att de passar för odling i våra förhållanden.

Vårrybs

Rikt avkastande vårrybs med hög oljehalt
Avkastningsförmågan hos vårrybsen Cordelia är hög och oljehalten är utmärkt.
  • Nyhet
Oljehaltig avkastning
En tidig syntetisk vårrybssort, vars avkastning och kvalitet närmar sig rapssorternas. Lika bra odlingssäkerhet, men högre oljehalt än hos de första rybssorterna av den nya generationen.
Ett plus för rybsodlingen!
Tidig, rikt avkastande och stjälkstyv Plus-rybs. Passar utmärkt som förfrukt för höstsäd.
Plus för rybsodlingen!
Synthia är i sin serie den första Plus-rybsen, dvs. den nya generationens rybssort, där avkastning, stjälkstyrka och tidig mognad förenas.

Vårraps

Mycket stjälkstyv och rikt avkastande Clearfield-raps
Hög oljehalt och stabil avkastning. Clearfield-metoden håller ogräshalten i skörden låg.
Mycket tidig vårraps
Cleopatra är en mycket tidig och rikt avkastande vårrapssort som är lämplig för odling i södra Finland.
Avkastningsmässigt överlägsen hybridraps!
Drago är en mycket rikt avkastande hybridsort som är lämplig för odling i södra Finland.
Tidig oljehalt
En tidig, rikt avkastande och högklassig vårrapssort, som har hög oljehalt och mycket låg klorofyllhalt. Inhemsk populationssort.

Höstraps

Avkastningsmässigt i klass för sig

Bekanta dig med våra sorter

BOREAL_LOGO_WHITE

Boreal Växtförädling Ab

Myllytie 10, 31600 Jokioinen

Tfn. 0400 200710

boreal@boreal.fi

GE OSS FEEDBACK