Om oss

Boreal Växtförädling är en finländsk partner för odlare, utsädeshandel och industri.

Genom växtförädling säkerställs förutsättningarna för livsmedelsproduktion såväl globalt som även nationellt. Matkonsumtionen ökar hela tiden, men klimatförändringen, befolkningstillväxten och befolkningskoncentrationen samt osäkra politiska situationer skapar utmaningar för odlingen över hela världen.

Boreals uppgift är att ombesörja förutsättningar för inhemsk livsmedelsproduktion genom att utveckla sorter som är lämpliga för våra odlingsförhållanden nu och i framtiden. I förädlingsarbetet beaktas ett föränderligt klimat och utvecklas klimatbeständiga sorter för odlare att använda. Boreal stärker den inhemska livsmedelsproduktionens konkurrenskraft genom att förädla sorter med egenskaper som svarar mot industrins och andra skördeanvändares kvalitetskrav. Boreals förädlingsprogram täcker alla viktigaste sorter av jordbruksgrödor som odlas i Finland.

För Boreal är växtförädling ett passionerat produktutvecklingsarbete, genom vilket vi skapar en grund för tillväxt, lönsam odling och rena inhemska livsmedel. Förädlingsverksamheten är koncentrerad till Jockis, där korsningar görs och laboratorie- och växthusarbeten, biotekniska arbeten och en del av fältförsöken utförs. Ett täckande testningsnätverk i olika delar av Finland garanterar att de förädlade sorterna är värda märket BOR: odlingssäkra, högklassiga och ansvarsfullt producerade.

Alla Boreals sorter är skyddade i enlighet med lagen om växtförädlarrätt och sortrepresentationavtal ingås med utsädeshandlare. Sortrepresentanterna betalar royalty för det utsäde som de producerar, vilket är en ersättning för användning av sorträttigheten. Boreal får royaltyer i form av avgift för nyttjanderätt av växtsort (TOS-avgift) även när man på en gård använder självproducerat utsäde. Tack vare royaltyer får odlarna tillgång till allt bättre, för nordliga förhållanden förädlade sorter, som har testats i stor utsträckning under olika tillväxtförhållanden. Royaltyerna möjliggör även att det inhemska växtförädlingsarbetet kan fortsätta.

Även om Boreals huvudsakliga marknadsområde är Finland, söker bolaget tillväxt också på exportmarknaden. De viktigaste målområdena för exporten är Sverige och de baltiska länderna. På exportmarknaden är de viktigaste grödorna korn, havre och vallväxter, och av vallväxterna särskilt timotej. Ett mål för sortexporten är att bidra till att trygga de ekonomiska resurserna för den inhemska växtförädlingen.

BOREAL_LOGO_WHITE

Boreal Växtförädling Ab

Myllytie 10, 31600 Jokioinen

Tfn. 0400 200710

boreal@boreal.fi

GE OSS FEEDBACK